Οι όροι του Digital Marketing – Μέρος Α’

CTA (Call To Action): Παρότρυνση για δράση
Με τον όρο αυτό ορίζουμε μία εικόνα, ένα κουμπί ή ένα σύνδεσμο (link) που με μία φράση που προτρέπει τον χρήστη να κάνει κλικ προκειμένου να ολοκληρώσει μία ενέργεια. Πχ. Να κάνει μία αγορά, μία εγγραφή ή ένα download.

Σκοπός του είναι να τραβήξει το ενδιαφέρον του χρήστη.

CTR (Click-Through Rate): Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων
Είναι ο αριθμός των κλικ που κάνουν οι χρήστες σε μια διαφήμιση που έχουν δει, εκφρασμένο σε ποσοστό, σε σύγκριση με το σύνολο των εμφανίσεων της διαφήμισης. Αν δηλαδή μια διαφήμιση εμφανίστηκε 100 φορές και δέχθηκε 10 κλικ, τότε έχει 10% CTR.

Με τον τρόπο αυτό μετριέται ο βαθμός απόδοσης των λέξεων-κλειδιών και των διαφημίσεων.

CPC (Cost per Click): Το κόστος ανά κλικ.
Το κόστος ανά κλικ, είναι η επένδυση του διαφημιζόμενου, που πληρώνει μόνο όταν η διαφήμισή του δεχθεί κλικ. Δηλαδή, θα πληρώνει το ποσό που έχει ορίσει ανά κλικ και όχι κάθε φορά που εμφανίζεται η διαφήμιση. Αυτό το μοντέλο διαφήμισης ονομάζεται PPC (Pay per Click).

Το CPC είναι το βασικό μοντέλο πληρωμής στο Google Ads αλλά και στο Facebook.

CPM (Cost per Thousand): Το κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις.
Σε αυτό το μοντέλο ο διαφημιζόμενος επενδύει ένα ποσό κάθε φορά που η διαφήμισή του έχει πραγματοποιήσει 1.000 εμφανίσεις, ανεξάρτητα αν την έχουν δει οι ίδιοι ή διαφορετικοί χρήστες.

Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται από τη διαφημιστική αγορά και τα μεγάλα sites.

CPV (Cost per View): Το κόστος ανά προβολή βίντεο.
Ο όρος χρησιμοποιείται στο Video Marketing (YouTube κ.α.) και σχετίζεται με την επένδυση που πληρώνει ένας διαφημιζόμενος κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης ενός ιστότοπου βλέπει ένα διαφημιστικό βίντεο. H χρέωση ξεκινά όταν ένας θεατής παρακολουθήσει πάνω από 30 δευτερόλεπτα διαφήμισης βίντεο (ή ολόκληρη τη διαφήμιση, αν η διάρκειά της είναι μικρότερη από 30 δευτερόλεπτα) ή αλληλοεπιδράσει με τη διαφήμιση, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

CPA (Cost per Acquisition): Το κόστος ανά ενέργεια.
Με τον όρο αυτό καθορίζεται η επένδυση που θα πληρώσει ένας διαφημιζόμενος για μια προκαθορισμένη διαφημιστική ενέργεια (αγορά, download εφαρμογής, εγγραφή σε newsletter κλπ), με σκοπό την απόκτηση πελατολογίου.

Conversion: Η μετατροπή.
Οι ενέργειες που κάνουν οι επισκέπτες ενός ιστότοπου αλληλοεπιδρώντας με μία διαφήμιση (πχ. όταν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση με κείμενο ή σε ένα βίντεο) και κατόπιν πραγματοποιούν μια τηλεφωνική κλήση ή εγγράφονται σε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-newsletter- ή μια αγορά.

Impressions: Οι εμφανίσεις μιας διαφήμισης.
Πόσες φορές εμφανίστηκε μια διαφήμιση σε ένα μέσο.

Organic Traffic: Οργανική επισκεψιμότητα (Οργανική αναζήτηση)
Η οργανική επισκεψιμότητα είναι η επισκεψιμότητα που δεν οφείλεται σε άμεση διαφήμιση, αλλά στην αποτελεσματικότητα της εύρεσης των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης που βρίσκονται φυσικά σε μία μηχανή αναζήτησης (εδώ χρησιμοποιούνται οι τεχνικές SEO).

Paid Traffic: Πληρωμένη επισκεψιμότητα (Πληρωμένη αναζήτηση)
Η πληρωμένη επισκεψιμότητα είναι η επισκεψιμότητα μέσα από τη μηχανή αναζήτησης επενδύοντας στην διαφήμιση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών μέσω του Google Ads.

SEO (Search Engine Optimization): Βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης
Το SEO είναι μια σειρά από διαδικασίες που εκτελούμε στο περιεχόμενο εντός και εκτός μιας ιστοσελίδας. Επίσης  η προώθηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, προκειμένου να γίνει πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης. είναι μια απαραίτητη διαδικασία.  Με αυτούς τους τρόπους επιτυγχάνεται η προβολή της ιστοσελίδας στα οργανικά (ή μη πληρωμένα) αποτελέσματα έχουμε καλύτερο ranking (κατάταξη) στις λέξεις που μας ενδιαφέρουν.

SEM (Search Engine Marketing): Marketing στις μηχανές αναζήτησης
Έχει σχέση με την προώθηση μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Περιλαμβάνει το SEO και το Google Ads ή άλλες διαφημιστικές πλατφόρμες για μηχανές αναζήτησης. Σε αντίθεση με το SEO που είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, το SEM βοηθά στην ταχύτερη αύξηση της επισκεψιμότητας ενός ιστότοπου.

Landing Page: Σελίδα προορισμού
Σημαντικό εργαλείο μιας Inbound Marketing στρατηγικής, που παροτρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους, με κίνητρο την λήψη ενός white paper, την συμμετοχή τους σε κάποιο διαγωνισμό, την εγγραφή τους σε κάποιο webinar κ.α.

Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για το κτίσιμο μιας πιο στενής σχέσης με τον υποψήφιο πελάτη καθώς και για την απόκτηση μιας διαδραστικής λίστας υποψηφίων πελατών.

Keywords: Λέξεις-κλειδιά
Μια λέξη ή φράση που περιγράφει το προϊόν ή την υπηρεσία μιας επιχείρησης με στόχο την προώθηση της, όταν αυτές εμφανίζονται κατά την διάρκεια της πληκτρολόγησης σε μια μηχανή αναζήτησης.

Για την μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα τους θα πρέπει να είναι συναφείς και συγκεκριμένες ως προς την περιγραφή τους.

Search Engine: Μηχανή αναζήτησης
Είναι ένα εργαλείο που ευρετηριάζει και εμφανίζει κείμενα και αρχεία σχετικά με το περιεχόμενο της αναζήτησης που κάνουν οι χρήστες στο Internet, συσχετιζόμενα με τις εκάστοτε λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται.

Μεταξύ των δημοφιλών μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο συγκαταλέγονται το Google, το YouTube, το Bing, το Yahoo, το DuckDuckGo, το Baidu, το Yandex κ.λπ.

Search Engine Result Page (SERP): Σελίδα αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης
Το Search Engine Results Page ή SERP είναι το σύνολο των αποτελεσμάτων που επιστρέφει μια μηχανή αναζήτησης για μια λέξη ή φράση. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούνται από ένα τίτλο, ένα link στην σελίδα και μια μικρή περιγραφή που δείχνουν πιο είναι το σημείο επαφής της λέξης ή της φράσης μέσα στην σελίδα. Το SERP περιλαμβάνει και τις φυσικές και τις πληρωμένες καταχωρίσεις.

User Session/Visit: Περίοδος Σύνδεσης/Επίσκεψη
Είναι οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν σε ένα ιστότοπο εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Για παράδειγμα, μια μεμονωμένη περίοδος σύνδεσης μπορεί να περιλαμβάνει πολλές προβολές σελίδων και συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Π.χ. “Ο X ιστότοπος έχει 2.000 επισκέψεις ανά μήνα κατά μέσο όρο. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η μετατροπή. Δηλαδή το πόσοι επισκέπτες οδηγήθηκαν σε αγορές.”

Συνέχεια των όρων του Digital Marketing σε επόμενο post